PFRON, dofinansowanie do laptopa – 2022 rok i likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostrzega zmieniające się potrzeby oraz postęp technologiczny. Dofinansowanie laptopa, komputera, smartfona czy oprogramowania pomagają w codziennej komunikacji i nie tylko. Zobacz, jak uzyskać takie wsparcie w 2022 roku!
pfron dofinansowanie do laptopa 2022

Wysokość dotacji na sprzęt elektroniczny, komputerowy i potrzebne programy zależy od rodzaju schorzenia oraz stopnia niepełnosprawności. Możliwe jest także pozyskanie dodatkowych środków na szkolenie z obsługi sprzętu/narzędzi oraz serwisowanie urządzeń. Ile pieniędzy na te cele przeznaczy PFRON? Dofinansowanie do laptopa (2022 rok) wraz z osprzętem może sięgnąć 24 tysięcy złotych. To kwota przewidziana na maksymalną pomoc dla osoby niewidomej, która potrzebuje dodatkowych urządzeń brajlowskich. Aby w ogóle otrzymać pieniądze, najpierw trzeba dysponować wkładem własnym w wysokości 10% ceny brutto potrzebnego komputera/programu/usługi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie dofinansuje laptopa lub komputera wszystkim chętnym

Instytucja podała dość precyzyjne wymagania, jakie muszą spełnić potencjalni beneficjenci realizowanego obecnie programu „Aktywny samorząd”. PFRON wyszczególnił 3 podstawowe grupy osób, które kwalifikują się do otrzymania dofinansowania na laptop, komputer lub oprogramowanie. Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przysługuje:

 • osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16 i osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym z dysfunkcją wzroku lub obu rąk;
 • osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym z dysfunkcją wzroku;
 • osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności do lat 16 i osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym z dysfunkcją słuchu i trudnościami z komunikacją werbalną (dysfunkcje narządu mowy).

Wszystkie wyżej wymienione osoby mogą dodatkowo starać się o dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu laptopa, komputera i oprogramowania. Pomoc ma służyć zniesieniu barier komunikacyjnych oraz technicznych. Producenci sprzętu oraz programów coraz mocniej dbają o to, by ich produkty oferowały jak najwięcej opcji zwiększających dostępność osobom niepełnosprawnym. Poniżej kilka przykładów rozwiązań z zakresu inkluzywności:

 • dostosowanie palety kolorów;
 • głośne odtwarzanie komunikatów/treści;
 • rozpoznawanie poleceń głosowych;
 • obsługa za pomocą urządzeń innych niż standardowe klawiatury i myszy.

PFRON – dofinansowanie do laptopa. 2022 rok i zadania programu „Aktywny samorząd”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewiduje kontynuację akcji w latach następnych. Co nie znaczy, że niepełnosprawni będą mogli swobodnie wymieniać sprzęt na nowszy zaraz po tym, gdy nowa generacja komputerów/software’u trafi na rynek. O dofinansowanie do laptopa lub innego sprzętu komputerowego można starać się co 5 lat, aczkolwiek licznik zaczyna biec dopiero w kolejnym roku – jeśli otrzymasz pieniądze na komputer, osprzęt lub oprogramowanie z PFRON-u w 2022 r., o kolejne takie wsparcie możesz starać się na początku 2028 roku. Bez znaczenia, w którym miesiącu dokonasz zakupu.

Choć PFRON zakłada, że dofinansowania laptopów, komputerów i oprogramowania będą dostępne przez wiele kolejnych lat, to może być to realizowane w ramach innych programów. Dlatego warto pamiętać o obowiązujących terminach składania wniosków. Aktualna tura „Aktywnego samorządu” kończy się 31 sierpnia br., a rozpoczęła się na początku marca 2022. Wniosek o wsparcie możesz złożyć na kilka sposobów:

 • elektronicznie, przez System Obsługi Wsparcia (platformę SOW) – metoda preferowana przez PFRON, daje 10 punktów preferencyjnych przy rozpatrywaniu;
 • w ramach programów miejskich ośrodków i powiatowych centrów pomocy rodzinie, współfinansowanych przez PFRON.

Warunki i kwoty dofinansowania laptopa, komputera ze środków PFRON-u w 2022 rok

Każdy wniosek podlega ocenie merytorycznej, w skali liczącej 100 punktów. 50 z nich sprecyzował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozostałe mają określać poszczególni realizatorzy. Z założenia dofinansowaniu podlegają wszystkie wnioski, które dotyczą osób zakwalifikowanych i uzyskają już 10 pkt. Liczba punktów może mieć znaczenie, jeśli wniosków o dofinansowanie będzie więcej, niż środków w budżecie programu. Na zakup laptopa lub innego sprzętu elektronicznego można otrzymać:

 • do 4000 zł – osoby z dysfunkcjami słuchu i umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • do 7000 zł – niepełnosprawni z dysfunkcjami obu kończyn górnych;
 • do 7500 zł – osoby z dysfunkcjami wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • do 9000 zł – niepełnosprawni z poważniejszymi dysfunkcjami wzroku.
 • do 24000 zł – osoby niewidome. 9 tys. na sprzęt, 15 tys. na urządzenie brajlowskie.

Utrzymanie sprawności technicznej laptopa dofinansowanego przez PFRON w 2022 r. również jest objęte wsparciem

Pomoc w tym zakresie to maksymalnie 1500 zł, mogą z niej skorzystać osoby z orzeczeniem lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Ważne jest, by serwisowany sprzęt był dofinansowany z PFRON-u w ramach programu „Aktywny samorząd” i mieć 10% wkładu własnego na naprawy czy konserwację komputera. Bieżąca tura naboru wniosków na utrzymanie sprawności technicznej również kończy się 31 sierpnia 2022 r. – obecny program to kontynuacja działań z lat poprzednich. Wsparcie obejmuje także koszty poniesione przed złożeniem wniosku. Jednak nie dalej, niż 180 dni od daty złożenia.

Archiwum: sierpień 2022
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Gry motoryzacyjne

Czy granie w gry motoryzacyjne wpływa na późniejsze umiejętności jazdy samochodem?

Następny artykuł
jak usunąć wirusa z telefonu

Jak usunąć wirusa z telefonu? Poznaj skuteczne aplikacje antywirusowe na system Android!

Zobacz też